TASSI DI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2020
(art. 16 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

TASSI DI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2019
(art. 16 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

TASSI DI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2018
(art. 16 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

TASSI DI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2017
(art. 16 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

TASSI DI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2016
(art. 16 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

TASSI DI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2015
(art. 16 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

TASSI DI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2014
(art. 16 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

Apertura de cuenta bet365.es